Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.03.2024 17:08

Karta zákazky #SE-VO1-2022/002258-048
Veľkoformátové monitory s príslušenstvom

Táto zákazka je súčasťou DNS #SE-VO1-2022/002258 IKT zariadenia DNS

Informácie

ID zákazky
36517
Názov predmetu
Veľkoformátové monitory s príslušenstvom
Číslo spisu
SE-VO1-2022/002258-048
Číslo z vestníka VO
42967-MUT 210/2021
Číslo z vestníka EU
2021/S 176-456563
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
32 793,36 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
30213000-5 - Osobné počítače
30231000-7 - Počítačové monitory a konzoly
30232000-4 - Periférne vybavenie
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je potreba obmeny už poškodených a zastaraných veľkoformátových monitorov vrátane príslušenstva a obslužných počítačov do dohľadového centra pre Vládneho cloudu, dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.04.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
27.04.2023 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Nikola Šimunová
nikola.simunova@minv.sk
+421 250944439

Dokumenty