Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.03.2024 16:14

Karta zákazky #SE-VO1-2022/002258-049
telefóny a switche

Táto zákazka je súčasťou DNS #SE-VO1-2022/002258 IKT zariadenia DNS

Informácie

ID zákazky
36560
Názov predmetu
telefóny a switche
Číslo spisu
SE-VO1-2022/002258-049
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
10 768,38 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
48800000-6 - Informačné systémy a servery
32400000-7 - Siete
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zabezpečenie kompatibilného zariadenia s technológiou SIP IP (telefón + licencia), prípadne s inou technológiou a k tomu príslušných komponentov, vrátane zabezpečenia switchu a k tomu príslušných komponentov s požadovanými parametrami

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
17.02.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
17.02.2023 10:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Alexander Starčevič
alexander.starcevic@minv.sk
+421 250944574

Dokumenty