Stav: Ukončená

Serverový čas: 27.03.2023 03:50

Karta obstarávania #6/RRNaVO/2023
Výroba, montáž a doprava laboratórneho nábytku

Informácie

ID zákazky
36578
Názov predmetu
Výroba, montáž a doprava laboratórneho nábytku
Číslo spisu
6/RRNaVO/2023
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
51 807,15 EUR
Hlavný CPV
39180000-7 - Laboratórny nábytok
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je výroba, montáže a dopravy laboratórneho nábytku a iných súvisiacich služieb na základe projektu – Príloha č. 4 – Rozloženie interiérových prvkov po miestnostiach.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.01.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
30.01.2023 10:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Adresa
Študentská 2
Trenčín
911 50, Slovenská republika
Procesný garant
Anna Dvoraková
anna.dvorakova@tnuni.sk
+421 327400123
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2422

Dokumenty