Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.03.2023 10:51

Karta obstarávania #SE-OI2-2022/005085
Bratislava MV SR, Prievozská 32 – rekonštrukcia výťahu

Informácie

ID zákazky
36639
Názov predmetu
Bratislava MV SR, Prievozská 32 – rekonštrukcia výťahu
Číslo spisu
SE-OI2-2022/005085
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
161 297,95 EUR
Hlavný CPV
45216111-5 - Stavebné práce na objektoch policajných staníc
Doplňujúci CPV
71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je rekonštrukcia zastaraného technického vybavenia zdvíhacieho zariadenia výťahu a realizácia novej výťahovej šachty so súvisiacimi elektromontážnymi a stavebnými prácami v zmysle požiadaviek STN a všeobecne záväzných právnych predpisov v objekte Ministerstva vnútra SR na Prievozskej ulici č. 32 v Bratislave, vrátane vypracovania projektovej dokumentácie (projektová príprava a inžinierska činnosť) a zabezpečenia výkonu odborného autorského dohľadu projektanta.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
31.01.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
31.01.2023 10:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Ing.arch. Ivan Vaš
ivan.vas@minv.sk
+421 961054519

Dokumenty