Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.03.2023 10:15

Karta obstarávania #36822
Rozmetadlo priemyselných hnojív

Informácie

ID zákazky
36822
Názov predmetu
Rozmetadlo priemyselných hnojív
Číslo spisu
36822
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
27 885,33 EUR
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie 1 ks rozmetadla priemyselných hnojív podľa technických požiadaviek uvedených v Prílohe č. 1 súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
01.02.2023 14:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Poľnohospodárske družstvo Trenčianska Turná
Adresa
Trenčianska Turná 345
Trenčianska Turná
91321, Slovenská republika
Procesný garant
Janka Červeňanová
cervenanova.j@pdturna.sk
+421 902377857

Dokumenty