Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.03.2023 12:20

Karta obstarávania #CPKE-ON-2023/000085
Spišská Nová Ves OKP OR PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti

Informácie

ID zákazky
36877
Názov predmetu
Spišská Nová Ves OKP OR PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti
Číslo spisu
CPKE-ON-2023/000085
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
13 819,68 EUR
Hlavný CPV
45216111-5 - Stavebné práce na objektoch policajných staníc
Doplňujúci CPV
71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je realizácia stavebných úprav súvisiacich so zriadením špeciálnej výsluchovej miestnosti v objekte OKP OR PZ Spišská Nová Ves, na Gorazdovej ul. č. 18 v Spišskej Novej Vsi vrátane vypracovania projektovej dokumentácie

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.02.2023 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Miroslava Lipčáková
miroslava.lipcakova@minv.sk
+421 961954064

Dokumenty