Stav: Ukončená

Serverový čas: 27.03.2023 02:17

Karta obstarávania #2764/2022
Správa bytov vo vlastníctve mesta Hurbanovo

Informácie

ID zákazky
36931
Názov predmetu
Správa bytov vo vlastníctve mesta Hurbanovo
Číslo spisu
2764/2022
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
17 355,80 EUR
Hlavný CPV
79993000-1 - Správa budov a zariadení
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky sú služby týkajúce sa správy nájomných bytov vo vlastníctve mesta Hurbanovo podľa špecifikácie uvedenej v prílohe tejto výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.02.2023 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
03.02.2023 09:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Hurbanovo
Adresa
Komárňanská 91
Hurbanovo
94701, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Vojtech Valkó
vojtech.valko@hurbanovo.sk
+421 910624559

Dokumenty