Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.03.2023 11:41

Karta obstarávania #36951
Protimrazové opatrenia jabloní

Informácie

ID zákazky
36951
Názov predmetu
Protimrazové opatrenia jabloní
Číslo spisu
36951
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar, Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
169 383,45 EUR
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky sú protimrazové opatrenia v ovocných sadoch pozostávajúce z dodávky a montáže potrubia a čerpadiel.Podrobný opis zákazky a požiadavky na technickú špecifikáciu a parametre sú uvedené v Prílohe č.1- Špecifikácia predmetu zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.02.2023 23:59:59

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
EUROPEAN FRUIT GROUP SRO
Adresa
ŠUSTEKOVA 49 49
BRATISLAVA
85104, Slovenská republika
Procesný garant
Renato Detomi
office@europeanfruitgroup.com
+421 0905414801

Dokumenty