Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.03.2023 11:38

Karta obstarávania #3/2023
Revitalizácia vnútrobloku ul. L. Svobodu

Informácie

ID zákazky
37120
Názov predmetu
Revitalizácia vnútrobloku ul. L. Svobodu
Číslo spisu
3/2023
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
356 043,00 EUR
Hlavný CPV
37535200-9 - Zariadenie ihrísk
Doplňujúci CPV
45112723-9 - Terénne úpravy ihrísk
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Regenerácia športovísk a plôch - budú vytvorené tri objekty na športovanie, relax a zábavu detí, oddelené podľa vekových skupín s podobným záujmom, zručnosťami a stupňom bezpečnosti, ktorý si jednotlivé obdobia dospievania vyžadujú.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.02.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
07.02.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Skalica
Adresa
Námestie slobody 10
Skalica
90901, Slovenská republika
Procesný garant
Juraj Spáčil
spacil.juraj@mesto.skalica.sk
+421 908794236

Dokumenty