Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.10.2023 00:06

Karta obstarávania #01/2023/VOU
Parný sterilizátor a sterilizačné kontajnery pre Otorinolaryngologické operačné sály

Informácie

ID zákazky
37139
Názov predmetu
Parný sterilizátor a sterilizačné kontajnery pre Otorinolaryngologické operačné sály
Číslo spisu
01/2023/VOU
Číslo z vestníka VO
č.17/2023 zo dňa 25.01.2023, pod č. 2553-WNT
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
49 401,10 EUR
Hlavný CPV
33191000-5 - Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje
Doplňujúci CPV
33191100-6 - Sterilizátory
33169400-6 - Chirurgické kontajnery
51400000-6 - Inštalácia lekárskych a chirurgických zariadení
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom obstarania je dodanie parného sterilizátora a sterilizačných kontajnerov s príslušenstvom, ktoré budú plne
kompatibilné s dodaným parným sterilizátorom.
Bližšie informácie o predmete obstarania sú uvedené vo Výzve a jej prílohách.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.02.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
Adresa
Rastislavova 43
Košice - mestská časť Juh
041 91, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Františka Šováriová
sovariova@vou.sk
+421 556135115

Dokumenty