Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 27.03.2023 04:07

Karta obstarávania #37155
Zariadenie na plošné rozhadzovanie priemyselného hnojiva a močoviny

Informácie

ID zákazky
37155
Názov predmetu
Zariadenie na plošné rozhadzovanie priemyselného hnojiva a močoviny
Číslo spisu
37155
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
28 396,67 EUR
Hlavný CPV
16141000-5 - Rozmetávače hnojív
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je obstaranie stroja – rozmetadla priemyselných hnojív.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.02.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
03.02.2023 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
AGRICORN s.r.o.
Adresa
Za humnami 510/1
Veľký Cetín
95105, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Marek Magyar
agricornmail@gmail.com
+421 903702500

Dokumenty