Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 24.09.2023 13:21

Karta zákazky #CPP OZ Podunajsko výzva č.1
Lesnícke služby - Celoplošná príprava pôdy na roky 2022-2026 (DNS) OZ Podunajsko výzva č.1

Informácie

ID zákazky
37179
Názov predmetu
Lesnícke služby - Celoplošná príprava pôdy na roky 2022-2026 (DNS) OZ Podunajsko výzva č.1
Číslo spisu
CPP OZ Podunajsko výzva č.1
Číslo z vestníka VO
45282 - MUS Vestník č. 232/2022 - 27.10.2022
Číslo z vestníka EU
2022/S 207-591331
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
93 402,29 EUR
Hlavný CPV
77200000-2 - Lesnícke služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako "DNS") je vykonanie lesníckych služieb na jednotlivých organizačných zložkách OZ verejného obstarávateľa ako je celoplošná príprava pôdy.
Dodávateľ služieb je povinný pri vykonávaní lesníckych služieb v pestovateľskej činnosti dodržiavať Všeobecne záväzné podmienky pre vykonávanie lesníckych činností v podmienkach štátneho podniku LESY Slovenskej republiky, ktoré sú súčasťou zmluvy.
Bližší popis technológii je uvedený v Dokumentoch zákazky /výzva+prílohy/.
Ponuku môžu predkladať LEN uchádzači zaradení v DNS v čase vyhlasovania Výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Sociálne zodpovedné obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.02.2023 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
07.02.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY SR, Organizačná zložka OZ Podunajsko
Adresa
Koháryho 2
Levice
93401, Slovenská republika
Procesný garant
Marek Tabernaus
marek.tabernaus@lesy.sk
+421 918334307

Dokumenty