Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 27.03.2023 03:21

Karta obstarávania #37201
Nákup techniky pre živočíšnu výrobu

Informácie

ID zákazky
37201
Názov predmetu
Nákup techniky pre živočíšnu výrobu
Číslo spisu
37201
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
403 905,00 EUR
Hlavný CPV
16620000-7 - Stroje na dojenie
Doplňujúci CPV
42520000-7 - Ventilačné zariadenia
43261000-0 - Mechanické lopaty
34928320-7 - Zábradlie
63121000-3 - Skladovanie a uskladňovanie
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup nasledovnej techniky:
V rámci zákazky č. 1
1. Dojací robot pre HD
2. Chladiaci tank s objemom od 4000 do 5000 litrov
3. Zásobné silá na doplnkovú kŕmnu zmes
Podrobné informácie sú uvedené v Prílohe č. 1a – Technická špecifikácia zákazky č. 1.

V rámci zákazky č. 2
1. Stranové zábrany do ležiskových boxov
2. Napájacie žľaby
3. Zhrňovacie lopaty do hnojných chodieb
4. Systém mechanickej ventilácie s riadením výkonu
Podrobné informácie sú uvedené v Prílohe č. 1b – Technická špecifikácia zákazky č. 2.

V rámci zákazky č. 3
1. Robotický prihŕňač krmiva
Podrobné informácie sú uvedené v Prílohe č. 1c – Technická špecifikácia zákazky č. 3.

V rámci zákazky č. 4
1. Systém pre kŕmenie mledzivom
Podrobné informácie sú uvedené v Prílohe č. 1d – Technická špecifikácia zákazky č. 4.

Možnosť predloženia ponúk na jednotlivé zákazky nie je obmedzená, uchádzač môže predložiť ponuku na jednu zákazku alebo viacero zákaziek.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
02.02.2023 17:00:00
Plánované otváranie ponúk
03.02.2023 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ing. Ján Valko SHR
Adresa
Pečenice 69
Pečenice
93503, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Ján Valko
janvalko1234@gmail.com
+421 904233738

Dokumenty

Zákazka č. 1 - Robot, chladenie, silá

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
318 218,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Zákazka č. 2 - Stranové zábrany, lopata, ventilátor, napájačky

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
57 200,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Zákazka č. 3 - Robotický prihŕňač krmiva

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
23 220,25 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Zákazka č. 4 - Systém pre kŕmenie mledzivom

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
5 266,75 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy