Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 03.10.2023 10:47

Karta DNS #DNS_01_2023_PZ
Doplnenie štátnych hmotných rezerv - pohotovostných zásob

Informácie

ID zákazky
37217
Názov predmetu
Doplnenie štátnych hmotných rezerv - pohotovostných zásob
Číslo spisu
DNS_01_2023_PZ
Číslo z vestníka VO
28/2023 z 07.02.2023; 5603 - MUT
Číslo z vestníka EU
2023/S 026-076863
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
3 045 000,00 EUR
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Doplňujúci CPV
33700000-7 - Predmety osobnej starostlivosti
39500000-7 - Textilné výrobky
37400000-2 - Športový tovar a výbava
19600000-2 - Kožený, textilný, kaučukový a plastový odpad
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zriadenie DNS na zadávanie zákaziek na doplnenie štátnych hmotných rezerv - pohotovostných zásob v zmysle uznesení Vlády SR č. 522/2022 a 720/2022, ktoré sú bežne dostupné na trhu, a ktoré sú zaradené podľa spoločného slovníka obstarávania najmä v rozsahu skupiny 33100000-1 Zdravotnícke vybavenie; 33700000-7 Predmety osobnej starostlivosti; 39500000-7 Textilné výrobky; 37400000-2 Športový tovar a výbava; 19600000-2 Kožený, textilný, kaučukový a plastový odpad. Bližšie informácie o povahe predpokladaných nákupov sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A.1 Povaha predpokladaných nákupov. Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia vrátane konkrétnych dodacích miest, bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým zaradeným záujemcom prostredníctvom informačného systému JOSEPHINE.

Uznesenie Vlády SR č. 522/2022 zo dňa 24.08.2022 k návrhu na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov kapitoly Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky. https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/20312
Vlastný materiál: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27542/1

Uznesenie Vlády SR č. 720/2022 zo dňa 16.11.2022 k návrhu tvorby pohotovostných zásob na roky 2023 – 2024. https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/20513/1
Vlastný materiál: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27813/1

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
07.03.2023 09:00:00
Plánované otváranie žiadostí
07.03.2023 09:05:00
Lehota na predkladanie žiadostí
06.02.2024 23:59:59

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Adresa
Pražská 29
Bratislava
812 63, Slovenská republika

Dokumenty

Zákazky