Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.05.2023 10:03

Karta obstarávania #0273/2023
AdBlue – prísada do motorov

Informácie

ID zákazky
37620
Názov predmetu
AdBlue – prísada do motorov
Číslo spisu
0273/2023
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
182 000,00 EUR
Hlavný CPV
24000000-4 - Chemické výrobky
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie tovaru AdBlue – prísada do motorov. Jedná sa o prísadu určenú na dosiahnutie predpísaného ekologického limitu spaľovacieho motora, podľa špecifikácie predpísanej výrobcom autobusov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
21.02.2023 23:59:00
Plánované otváranie ponúk
22.02.2023 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Adresa
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovenská republika
Procesný garant
Viktória Baranová
viktoria.baranova@dpmk.sk
+421 556407801

Dokumenty