Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.05.2024 20:36

Karta obstarávania #GK 182023
Galantská knižnica

Informácie

ID zákazky
37700
Názov predmetu
Galantská knižnica
Číslo spisu
GK 182023
Číslo z vestníka EU
2023/S 051-150208
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná sútaž návrhov
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
320 000,00 EUR
Hlavný CPV
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
Doplňujúci CPV
71220000-6 - Návrhárske a architektonické služby
71240000-2 - Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
13.06.2023 17:00:00
Plánované otváranie ponúk
13.06.2023 17:00:00

Vyhlasovateľ

Názov organizácie
Galantská knižnica
Adresa
Mierové Nám. 4
Galanta
92400, Slovenská republika
Procesný garant

+421 904106300
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3605?cHash=2b7ddac008cdb4d51243cf4a1ed72a4d

Dokumenty