Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.05.2023 11:47

Karta DNS #DNS NL 24/2022
Opravy trolejbusov po dopravných nehodách - mimoriadnych udalostiach

Informácie

ID zákazky
37872
Názov predmetu
Opravy trolejbusov po dopravných nehodách - mimoriadnych udalostiach
Číslo spisu
DNS NL 24/2022
Číslo z vestníka VO
7256-MUS
Číslo z vestníka EU
2023/S 032-092468
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
500 000,00 EUR
Hlavný CPV
50112110-7 - Oprava karosérií vozidiel
Doplňujúci CPV
34622300-6 - Trolejbusy
50000000-5 - Opravárske a údržbárske služby
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na opravy karosérií, interiéru trolejbusov Škoda 25 Tr, Škoda 30 Tr, Škoda 30 TrDG, Škoda 31 Tr, Škoda 27 Tr, Solaris a Škoda – Solaris 24M po dopravných nehodách - mimoriadnych udalostiach. Súčasťou každej zadanej zákazky v systéme je: obhliadka, diagnostika poškodenia a cenový návrh opravy, vykonanie opravy - vrátane dodania nových náhradných dielov, demontáže a montáže súčastí podliehajúcich oprave, kontrola a preskúšanie opravovaných súčastí, doprava – odvoz a dovoz trolejbusu do a z opravy. Sprievodná dokumentácia k oprave – technologické postupy, dokumentácia k vyhotoveným zvarom a protokoly o skúškach.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
13.03.2023 09:00:00
Plánované otváranie žiadostí
13.03.2023 09:30:00
Lehota na predkladanie žiadostí
13.03.2027 00:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Morvayová
morvayova.alena@dpb.sk
+421 259501484

Dokumenty

Kategória 1 _ Opravy trolejbusov

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
50112110-7 - Oprava karosérií vozidiel
Doplňujúci CPV
34622300-6 - Trolejbusy
50000000-5 - Opravárske a údržbárske služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Kategória 2 _ Opravy trolejbusov s oprávnením

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
50112110-7 - Oprava karosérií vozidiel
Doplňujúci CPV
34622300-6 - Trolejbusy
50000000-5 - Opravárske a údržbárske služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Zákazky