Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.03.2024 15:38

Karta zákazky #SE-VO1-2023/003743
Serverové zostavy s príslušenstvom

Táto zákazka je súčasťou DNS #SE-VO1-2022/002258 IKT zariadenia DNS

Informácie

ID zákazky
38188
Názov predmetu
Serverové zostavy s príslušenstvom
Číslo spisu
SE-VO1-2023/003743
Číslo z vestníka VO
42967-MUT 210/2021
Číslo z vestníka EU
2021/S 176-456563
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
277 329,80 EUR
Hlavný CPV
48800000-6 - Informačné systémy a servery
Doplňujúci CPV
48620000-0 - Operačné systémy
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup skompletizovaných serverov s príslušenstvom a vykonanou inštaláciou operačného systému.
Bližšie informácie sú uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
06.06.2023 12:30:00
Plánované otváranie ponúk
06.06.2023 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Tomáš Rybárik
tomas.rybarik@minv.sk
+421 250944591

Dokumenty