Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 03.10.2023 01:40

Karta obstarávania #UNLP-2023-50-NZ-VS
Prístrojové vybavenie endoskopického centra II

Informácie

ID zákazky
38511
Názov predmetu
Prístrojové vybavenie endoskopického centra II
Číslo spisu
UNLP-2023-50-NZ-VS
Číslo z vestníka VO
Oznámenie 11812- MST - Vestník č. 58/2023 - 20.03.2023
Číslo z vestníka EU
2023/S 055-158922
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
200 177,50 EUR
Hlavný CPV
33191000-5 - Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje
Doplňujúci CPV
33124100-6 - Diagnostické prístroje
50421000-2 - Opravy a údržba lekárskych zariadení
51410000-9 - Inštalácia lekárskych zariadení
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie nového, nepoužívaného a nerepasovaného prístrojového vybavenia pre novo zriaďované endoskopické centrum, konkrétne automatický dezinfektor jednokomorový, automatický dezinfektor dvojkomorový a tranzientný elastograf. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií a požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, tvorí Prílohu č. 6 – Špecifikácia predmetu zákazky a samostatnú časť C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.04.2023 11:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
20.04.2023 11:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Adresa
Rastislavova 43
Košice - mestská časť Juh
04190, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Katarína Kupcová
katarina.kupcova@unlp.sk
+421 0556153146
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1295?cHash=9d373b3694ba7d6a877d233c4b29e2f9

Dokumenty

Časť č. 1 - Automatický dezinfektor jednokomorový

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
20 377,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33191000-5 - Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje
Doplňujúci CPV
50421000-2 - Opravy a údržba lekárskych zariadení
51410000-9 - Inštalácia lekárskych zariadení
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 2 - Automatický dezinfektor dvojkomorový

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
44 800,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33191000-5 - Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje
Doplňujúci CPV
50421000-2 - Opravy a údržba lekárskych zariadení
51410000-9 - Inštalácia lekárskych zariadení
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 3 - Tranzientný elastograf

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
135 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33124100-6 - Diagnostické prístroje
Doplňujúci CPV
50421000-2 - Opravy a údržba lekárskych zariadení
51410000-9 - Inštalácia lekárskych zariadení
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy