Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 03.10.2023 23:00

Karta obstarávania #NDL/2023/BOJ/2
"Vybudovanie nového OAIM – prístrojové vybavenie" – Zdravotnícke prístroje

Informácie

ID zákazky
39284
Názov predmetu
"Vybudovanie nového OAIM – prístrojové vybavenie" – Zdravotnícke prístroje
Číslo spisu
NDL/2023/BOJ/2
Číslo z vestníka EU
2023/S 061-182730
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
463 163,85 EUR
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka zdravotníckej techniky pre potreby nového OAIM NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach.
Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby: Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy, poskytovania záručného servisu.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.05.2023 08:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
03.05.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Adresa
Nemocničná 2
Bojnice
972 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Iveta Beslerová
ivetabeslerova@gmail.com
+421 905642149

Dokumenty

Časť č. 1 Systém monitorovania pacientov

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
107 500,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Doplňujúci CPV
33195000-3 - Systém monitorovania pacientov
51410000-9 - Inštalácia lekárskych zariadení
80561000-4 - Zdravotnícke školenia
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 2 Pacientsky servoventilátor

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
59 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33157400-9 - Lekárske dýchacie prístroje
Doplňujúci CPV
51410000-9 - Inštalácia lekárskych zariadení
80561000-4 - Zdravotnícke školenia
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 3 Transportný ventilátor

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
17 593,85 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Doplňujúci CPV
33157400-9 - Lekárske dýchacie prístroje
51410000-9 - Inštalácia lekárskych zariadení
80561000-4 - Zdravotnícke školenia
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 4 Infúzne systémy

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
99 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Doplňujúci CPV
33194100-7 - Prístroje a nástroje na infúziu
51410000-9 - Inštalácia lekárskych zariadení
80561000-4 - Zdravotnícke školenia
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 5 Fibrobronchoskop

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
25 090,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Doplňujúci CPV
33168100-6 - Endoskopy
51410000-9 - Inštalácia lekárskych zariadení
80561000-4 - Zdravotnícke školenia
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 6 Videolaryngoskop

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
34 550,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Doplňujúci CPV
33168100-6 - Endoskopy
51410000-9 - Inštalácia lekárskych zariadení
80561000-4 - Zdravotnícke školenia
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 7 EKG prístroj

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
4 340,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Doplňujúci CPV
33123200-0 - Elektrokardiografické prístroje
51410000-9 - Inštalácia lekárskych zariadení
80561000-4 - Zdravotnícke školenia
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 8 Kardiostimulátor

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
6 190,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Doplňujúci CPV
33182200-1 - Srdcovostimulačné prístroje
51410000-9 - Inštalácia lekárskych zariadení
80561000-4 - Zdravotnícke školenia
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 9 Dialyzačný prístroj

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
16 990,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Doplňujúci CPV
33181100-3 - Hemodialyzačné prístroje
51410000-9 - Inštalácia lekárskych zariadení
80561000-4 - Zdravotnícke školenia
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 10 Prístroj na celotelový ohrev a chladenie pacienta

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
32 430,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Doplňujúci CPV
33190000-8 - Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
51410000-9 - Inštalácia lekárskych zariadení
80561000-4 - Zdravotnícke školenia
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 11 Hemodynamický monitor srdcového výdaja

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
36 480,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Doplňujúci CPV
33195000-3 - Systém monitorovania pacientov
51410000-9 - Inštalácia lekárskych zariadení
80561000-4 - Zdravotnícke školenia
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 12 Anestéziologický prístroj

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
24 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Doplňujúci CPV
33170000-2 - Anestézia a resuscitácia
51410000-9 - Inštalácia lekárskych zariadení
80561000-4 - Zdravotnícke školenia
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy