Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.09.2023 17:03

Karta obstarávania #PTK/2023/12
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania

Informácie

ID zákazky
39998
Názov predmetu
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania
Číslo spisu
PTK/2023/12
Druh postupu
Prípravné trhové konzultácie
Typ šablóny
Prípravné trhové konzultácie
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Hlavný CPV
33182200-1 - Srdcovostimulačné prístroje
Doplňujúci CPV
33182100-0 - Defribrilátory
33182240-3 - Časti a príslušenstvo srdcových stimulátorov
33123210-3 - Prístroje na monitorovanie srdca
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania. Bližšie informácie sú uvedené v dokumente s názvom "Oznámenie o prípravnej trhovej konzultácií" a v ďalších prílohách.

Poznámka

1. V prípade záujmu o účasť v PTK, predkladajte ponuky prostredníctvom okna "Ponuky a žiadosti" v sw. JOSEPHINE.
2. V prípade záujmu o poskytnutie informácií vymenených v súvislosti s účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej PTK, kontaktujte verejného obstarávateľa prostredníctvom komunikačného rozhrania v sw. JOSEPHINE. Zároveň sú tieto informácie k dispozícií na stiahnutie v okne "Prehľad" v sw. JOSEPHINE.
3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, uchádzačom alebo hospodárskym subjektom, ktorí chcú byť informovaní prostredníctvom notifikačných e-mailov o prípadných aktualizáciách a informáciách týkajúcich sa konkrétnej PTK, aby v danej PTK zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
14.04.2023 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adresa
Ondavská 8
Košice
04011, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Dana Kapáková
dkapakova@vusch.sk
+421 557891625

Dokumenty

Časť č. 1 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania skupiny 1

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
33182200-1 - Srdcovostimulačné prístroje
Doplňujúci CPV
33182100-0 - Defribrilátory
33182240-3 - Časti a príslušenstvo srdcových stimulátorov
33123210-3 - Prístroje na monitorovanie srdca
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Časť č. 2 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania skupiny 2

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
33182200-1 - Srdcovostimulačné prístroje
Doplňujúci CPV
33182240-3 - Časti a príslušenstvo srdcových stimulátorov
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Časť č. 3 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania skupiny 3

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
33182200-1 - Srdcovostimulačné prístroje
Doplňujúci CPV
33182100-0 - Defribrilátory
33182240-3 - Časti a príslušenstvo srdcových stimulátorov
33123210-3 - Prístroje na monitorovanie srdca
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Časť č. 4 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania skupiny 4

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
33182200-1 - Srdcovostimulačné prístroje
Doplňujúci CPV
33182240-3 - Časti a príslušenstvo srdcových stimulátorov
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Časť č. 5 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania skupiny 5

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
33182200-1 - Srdcovostimulačné prístroje
Doplňujúci CPV
33182100-0 - Defribrilátory
33182240-3 - Časti a príslušenstvo srdcových stimulátorov
33123210-3 - Prístroje na monitorovanie srdca
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Časť č. 6 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania skupiny 6

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
33182200-1 - Srdcovostimulačné prístroje
Doplňujúci CPV
33182100-0 - Defribrilátory
33182240-3 - Časti a príslušenstvo srdcových stimulátorov
33123210-3 - Prístroje na monitorovanie srdca
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Časť č. 7 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania skupiny 7

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
33182200-1 - Srdcovostimulačné prístroje
Doplňujúci CPV
33182100-0 - Defribrilátory
33182240-3 - Časti a príslušenstvo srdcových stimulátorov
33123210-3 - Prístroje na monitorovanie srdca
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)