Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.06.2024 14:05

Karta obstarávania #6 - 2/2019 - C
Špeciálna kamera č. 1

Informácie

ID zákazky
4004
Názov predmetu
Špeciálna kamera č. 1
Číslo spisu
6 - 2/2019 - C
Druh postupu
Zákazka do 5 000 EUR
Typ šablóny
Zákazka do 5 000 EUR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 554,61 EUR
Hlavný CPV
32240000-7 - Televízne kamery
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Špeciálna kamera

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

V tomto prípade pôjde o vystavenie objednávky verejným obstarávateľom.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.06.2019 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
K13 - Košické kultúrne centrá
Adresa
Kukučínova 2
Košice
040 01, Slovenská republika
Procesný garant
Soňa Marcinová
sona.marcinova@k13.sk
+421 905551899
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15128

Dokumenty