Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 17.10.2019 08:34

Karta obstarávania #SZ_RV_REK2
Rekonštrukcia nemocnice Rožňava

Informácie

ID zákazky
4021
Názov predmetu
Rekonštrukcia nemocnice Rožňava
Číslo spisu VO
SZ_RV_REK2
Číslo z vestníka VO
14420 - WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Predpokladaná hodnota
964 929,48 EUR
Hlavný CPV
45215100-8 - Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotníctvo
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky realizácia stavebných prác v Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, pre oddelenie
Urgentného príjmu. V rámci stavby budú uskutočňované dispozičné úpravy oddelenia, ako aj zriadenie rampy pre osoby
so zníženou schopnosťou pohybu a rekonštrukcia výťahu. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti.
-1. časť predmetu zákazky: Stavebné úpravy Urgentného príjmu
-2. časť predmetu zákazky: Rekonštrukcia výťahu Urgentného príjmu
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch resp. projektovej dokumentácií.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.07.2019 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
12.07.2019 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Adresa
Špitálska 1
Rožňava
048 01, Slovenská republika
Procesný garant
Daniel Mikuščák
info.mikuscak@visions.cc
+421 918600969
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9626

Dokumenty

Stavebné úpravy Urgentného príjmu (časť 1)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
887 669,04 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
45215140-0 - Stavebné práce na objektoch nemocničných zariadení
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Rekonštrukcia výťahu Urgentného príjmu (Časť 2)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
77 260,44 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
45313100-5 - Inštalovanie výťahov
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy