Stav: Ukončená

Serverový čas: 01.10.2023 11:21

Karta obstarávania #40577
Nákup technologických zariadení na výrobu nízko alkoholických nápojov

Informácie

ID zákazky
40577
Názov predmetu
Nákup technologických zariadení na výrobu nízko alkoholických nápojov
Číslo spisu
40577
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
909 208,67 EUR
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka nasledovných tovarov : plnoautomatický plnič plechoviek s príslušenstvom, technologické zariadenia na výrobu sýtených a nesýtených nápojov s príslušenstvom , vrátane dopravy, montáže v mieste realizácie a technickej dokumentácie.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
02.06.2023 15:00:00
Plánované otváranie ponúk
05.06.2023 08:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
TATRANSKÁ LIKÉRKA s.r.o.
Adresa
Pradiareň 40
Kežmarok
06001, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Jaroslav Hudzík
jaroslav.hudzik@tatra-distillery.sk
+421 903608835

Dokumenty