Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 03.03.2024 04:05

Karta obstarávania #40598
Košice - požiarna nádrž Kamenný potok

Informácie

ID zákazky
40598
Názov predmetu
Košice - požiarna nádrž Kamenný potok
Číslo spisu
40598
Druh postupu
Verejná obchodná súťaž
Typ šablóny
Verejná obchodná súťaž
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
131 668,49 EUR
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Požiarna nádrž je situovaná na Kamennom potoku v rkm 3,400 v lokalite Košický
les pod Kamenným hrbom. Hradiacim objektom priestoru na akumuláciu požiarnej vody je
trojitá zrubová stena z drevených dubových hranolov. Vzniknuté kazety sú vyplnené
lomovým kameňom a návodná stena je tesnená tesniacou fóliou. Prepadová hrana zabezpečí
bezpečné odvedenie Q100 ročnej vody do vývaru pod hradiacim telesom. Hradiaca
konštrukcia, prepadová hrana, vývar a brehy vývaru sú opevnené hranolmi z dubového
dreva. Na ľavom brehu v dne pred hradiacou konštrukciou je navrhnuté potrubie DN 200 mm,
ktoré môže zabezpečiť vypustenie vodnej nádrže. Na konci vzniknutej zátopy nad rúrovým
priepustom sa navrhujú dve jednoduché drevené prehrádzky za účelom zachytávania
plávajúcich sedimentov.

Podklady k obstarávaniu budú v dostatočnom predstihu pridané.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.03.2024 14:00:00
Plánované otváranie ponúk
25.03.2024 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Mestské lesy Košice a.s.
Adresa
Južná trieda 11
Košice
040 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Maroš Vanyo
mvanyo@meleskosice.sk
+421 908060834