Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 03.10.2023 03:55

Karta obstarávania #ÚPN-K-2023/01406
Revitalizácia areálu pre Ústav pamäti národa

Informácie

ID zákazky
41241
Názov predmetu
Revitalizácia areálu pre Ústav pamäti národa
Číslo spisu
ÚPN-K-2023/01406
Číslo z vestníka VO
18286 - MNA
Číslo z vestníka EU
2023/S 096-301500
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná sútaž návrhov
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
490 000,00 EUR
Hlavný CPV
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
Doplňujúci CPV
71220000-6 - Návrhárske a architektonické služby
71240000-2 - Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
11.08.2023 15:00:00
Plánované otváranie ponúk
11.08.2023 15:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ústav pamäti národa
Adresa
Miletičova 19
Bratislava
82018, Slovenská republika
Procesný garant
Marian Szakáll
trivo@trivo.sk
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/8672

Dokumenty