Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.09.2023 15:54

Karta obstarávania #S/06990/OVO/2023
Katetrizačné systémy pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb

Informácie

ID zákazky
41347
Názov predmetu
Katetrizačné systémy pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Číslo spisu
S/06990/OVO/2023
Číslo z vestníka VO
Vestník č. 99/2023 pod. zn. 18236 - MST zo dňa 22.05.2023
Číslo z vestníka EU
2023/S 096-300191 zo dňa 19.05.2023
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
5 279 928,34 EUR
Hlavný CPV
33182220-7 - Srdcové chlopne
Doplňujúci CPV
33184300-6 - Umelé časti srdca
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Katetrizačné systémy pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch a prílohách k súťažným podkladom.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.06.2023 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
19.06.2023 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adresa
Ondavská 8
Košice
04011, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Dana Kapáková
dkapakova@vusch.sk
+421 557891625

Dokumenty

Časť č. 1 - Katetrizačný systém pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s osobitným zreteľom na balónom expandovateľnú chróm - kobaltovú bioprotézu s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 465 941,75 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33182220-7 - Srdcové chlopne
Doplňujúci CPV
33184300-6 - Umelé časti srdca
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č. 2 - Katetrizačný systém pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s osobitným zreteľom na samoexpandovateľnú nitinolovú bioprotézu typ 1 s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 295 829,75 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33182220-7 - Srdcové chlopne
Doplňujúci CPV
33184300-6 - Umelé časti srdca
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č. 3 - Katetrizačný systém pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s osobitným zreteľom na samoexpandovateľnú nitinolovú bioprotézu typ 2 s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
579 735,88 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33182220-7 - Srdcové chlopne
Doplňujúci CPV
33184300-6 - Umelé časti srdca
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č. 4 - Katetrizačný systém pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s osobitným zreteľom na samoexpandovateľnú nitinolovú bioprotézu typ 3 s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 350 081,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33182220-7 - Srdcové chlopne
Doplňujúci CPV
33184300-6 - Umelé časti srdca
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č. 5 - Katetrizačný systém pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s osobitným zreteľom na samoexpandovateľnú nitinolovú bioprotézu typ 4 s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
588 339,96 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33182220-7 - Srdcové chlopne
Doplňujúci CPV
33184300-6 - Umelé časti srdca
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody