Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.10.2023 22:48

Karta obstarávania #2026/2023
Nákup bezkontaktných čipových kariet

Informácie

ID zákazky
41620
Názov predmetu
Nákup bezkontaktných čipových kariet
Číslo spisu
2026/2023
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
30162000-2 - Smart (inteligentné) karty
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka bezkontaktných čipových kariet Mifare Desfire v počte 20 000 kusov podľa požiadavky a popisu zadaného obstarávateľom. Čipové karty musia spĺňať aktuálne požadované štandardy, ktoré sú vhodné pre inicializáciu dopravnej aplikácie a musia byť plne kompatibilné s našimi akceptačnými zariadeniami, určenými pre elektronickú komunikáciu s bezkontaktnými čipovými kartami. Technická špecifikácia kariet sa nachádza v Prílohe č. 3.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
05.06.2023 23:59:59
Plánované otváranie ponúk
06.06.2023 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Adresa
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovenská republika
Procesný garant
Diana Schriffel
diana.schriffel@dpmk.sk
+421 556407346

Dokumenty