Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 14.10.2019 01:52

Karta obstarávania #OB19SNC42
Rekonštrukcia kancelárskych priestorov pre útvar verejnej zelene, údržby a čistoty mesta.

Informácie

ID zákazky
4302
Názov predmetu
Rekonštrukcia kancelárskych priestorov pre útvar verejnej zelene, údržby a čistoty mesta.
Číslo spisu VO
OB19SNC42
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
41 667,00 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0108 - Okres Senec
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné práce na realizácii diela „MÚ Senec – Rekonštrukcia budovy pre technické služby“. Rekonštrukcia budovy pre technické služby a kotolne v rozsahu bližšie špecifikovanom v prílohe č. 1. Ide najmä o práce typu: zmena dispozície objektu – vybudovanie sádrokartónovej priečky, zamurovanie otvorov okien a dverí, stierkovanie stien, oprava starej omietky, ale tiež kompletná inštalácia zdravotechniky a kúrenia.

Odporúčame obhliadku objektu. V prípade záujmu o prehliadku objektu prosíme kontaktovať pána Škrípa na tel. čísle 0904 286 245.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.07.2019 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
23.07.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Senec
Adresa
Mierové námestie 8 8
Senec
90301, Slovenská republika
Procesný garant
Marek Halmo
senec.halmo@proebiz.com
+421 949581914
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4150

Dokumenty