Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.06.2024 03:27

Karta zákazky #SE-VO1-2023/004437
Nákup fotoprístrojov s príslušenstvom

Informácie

ID zákazky
43158
Názov predmetu
Nákup fotoprístrojov s príslušenstvom
Číslo spisu
SE-VO1-2023/004437
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
47 410,00 EUR
Hlavný CPV
38651600-9 - Digitálne fotoaparáty
Doplňujúci CPV
38651100-4 - Objektívy do fotografických prístrojov
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie digitálnych fotoaparátov, objektívov a pamäťových kariet pre potreby jednotlivých útvarov MV SR.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.07.2023 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Ľuboš Hláčik
lubos.hlacik@minv.sk
+421 961605439

Dokumenty