Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 23.05.2024 09:06

Karta DNS #SE-VO1-2022/001815
Audio, video, foto a súvisiaca technika DNS

Informácie

ID zákazky
18656
Názov predmetu
Audio, video, foto a súvisiaca technika DNS
Číslo spisu
SE-VO1-2022/001815
Číslo z vestníka VO
36937 - MUT 219/2020
Číslo z vestníka EU
2020/S 204-495677
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
18 180 020,00 EUR
Hlavný CPV
32300000-6 - Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu
Doplňujúci CPV
32200000-5 - Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu, rozhlasové a televízne vysielanie
32322000-6 - Mutimediálne zariadenia
32323500-8 - Dohľadový videosystém
32324000-0 - Televízory
32330000-5 - Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
32333000-6 - Prístroj na videozáznam alebo reprodukciu
32333200-8 - Videokamery
32323000-3 - Videomonitory
32341000-5 - Mikrofóny
32342000-2 - Reproduktory
32342100-3 - Slúchadlá
32351000-8 - Príslušenstvo k zvukovým zariadeniam a videozariadeniam
32500000-8 - Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál
32582000-6 - Dátové nosiče
38650000-6 - Fotografické zariadenia
38651600-9 - Digitálne fotoaparáty
38652120-7 - Videoprojektory
38653100-8 - Fotografické blesky
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
48219700-3 - Softvérový balík pre servery na komunikáciu
48300000-1 - Softvérový balík na vytváranie dokumentov, kreslenie, vytváranie obrázkov, harmonogramov a zlepšovanie produktivity
48930000-6 - Softvérový balík na školenie (výcvik) a zábavu
48820000-2 - Servery
51310000-8 - Inštalácia rozhlasových, televíznych, zvukových a videozariadení
51600000-8 - Inštalácia počítačov a kancelárskeho vybavenia
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
38636000-2 - Špecializované optické prístroje
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako "DNS") je najmä dodávka vybraného sortimentu audio, video, foto a zobrazovacích zariadení, súvisiacej techniky a systémov, príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa spoločného slovníka obstarávania (ďalej ako "CPV") najmä v rozsahu skupiny 322, 323, 386, 302. Predmetom zákaziek môže byť aj poskytovanie súvisiacich služieb.

Termíny

Presun dynamického nákupného systému
30.04.2022 23:59:00
Lehota na predkladanie žiadostí
25.11.2024 23:59:59

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Miroslava Mihaldová
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428615

Dokumenty

Zákazky