Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 11.12.2023 14:48

Karta obstarávania #FNTN-2023-07-NZ-Nemocničné lôžka pre FN Trenčín
Nemocničné lôžka pre FN Trenčín

Informácie

ID zákazky
43923
Názov predmetu
Nemocničné lôžka pre FN Trenčín
Číslo spisu
FNTN-2023-07-NZ-Nemocničné lôžka pre FN Trenčín
Číslo z vestníka VO
27599 - MST
Číslo z vestníka EU
2023/S 154-487271
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
178 467,43 EUR
Hlavný CPV
33192120-9 - Nemocničné lôžka
Doplňujúci CPV
39143112-4 - Matrace
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka tovaru: Nemocničné lôžka pre FN Trenčín v uvedených počtoch v zmysle nasledovných častí: 1. Detské lôžko; 2. Transportné lôžko 1 (Stretcher s RTG ložnou plochou); 3. Transportné lôžko 2 (Stretcher s integrovanými váhami a motorizovaným transportom); 4. Vyšetrovacie lehátko; 5. Vyšetrovacie lehátko so zdvihom; 6. Pôrodné lôžko; 7. Aplikačné lôžko; 8. Transportné kreslo.
Opis požadovaných minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov a vlastností predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis a Cena predmetu zákazky/zmluvy.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.09.2023 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
20.09.2023 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Fakultná nemocnica Trenčín
Adresa
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Miroslav Pitek
miroslav.pitek@fntn.sk
+421 326566560

Dokumenty

Detské lôžko

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
18 454,74 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33192120-9 - Nemocničné lôžka
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Transportné lôžko 1 (Stretcher s RTG ložnou plochou)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
9 683,78 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33192120-9 - Nemocničné lôžka
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Transportné lôžko 2 (Stretcher s integrovanými váhami a motorizovaným transportom)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
52 436,22 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33192120-9 - Nemocničné lôžka
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Vyšetrovacie lehátko

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 413,08 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33192120-9 - Nemocničné lôžka
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Vyšetrovacie lehátko so zdvihom

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
6 115,48 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33192120-9 - Nemocničné lôžka
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Pôrodné lôžko

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
24 068,63 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33192120-9 - Nemocničné lôžka
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Aplikačné lôžko

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
61 674,60 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33192120-9 - Nemocničné lôžka
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Transportné kreslo

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 620,90 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33192120-9 - Nemocničné lôžka
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy