Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 11.12.2023 13:05

Karta obstarávania #NDL/2023/BOJ/6
Vybudovanie nového OAIM – prístrojové vybavenie" – Vybavenie lôžkami a príslušenstvom

Informácie

ID zákazky
45089
Názov predmetu
Vybudovanie nového OAIM – prístrojové vybavenie" – Vybavenie lôžkami a príslušenstvom
Číslo spisu
NDL/2023/BOJ/6
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
234 697,00 EUR
Hlavný CPV
33192100-3 - Lôžka na zdravotnícke účely
Doplňujúci CPV
33192120-9 - Nemocničné lôžka
39143123-4 - Nočné stolíky
45255400-3 - Montážne práce
80511000-9 - Školenie pracovníkov
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmet zákazky pozostáva s typovo a druhovo podobných tovarov (t.j. lôžka na zdravotnícke účely a príslušenstvo k lôžkam ktorým sú nočné stolíky) Realizovaným prieskumom trhu bolo preukázané že na trhu existuje veľa výrobcov resp. dodávateľov, ktorý dokážu plniť celý predmet zákazky. Na základe uvedeného sme názoru že rozdelenie predmetu zákazky nie je optimálne pre získanie najnižšej ceny a neprináša významné rozšírenie hospodárskej súťaže. Zároveň je plnenie predmetu zákazky jedným dodávateľom pre verejného obstarávateľa z prevádzkového hľadiska prehľadnejšie napr. pri poskytovaní záručného servisu
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka lôžok na zdravotnícke účely s príslušenstvom (konkrétne Polohovateľných elektrických lôžok na intenzívnu starostlivosť vrátane automatického laterálneho náklonu, automatickej váhy a matraca v požadovanom množstve 9ks, Sprchovacieho lôžka v požadovanom množstve 1 ks, Transportného RTG transparentného lôžka v požadovanom množstve 2 ks, Transportného kresla v požadovanom množstve 1 ks, Nočných stolíkov s výklopnou jedálenskou doskou v požadovanom množstve 9 ks) pre potreby nového OAIM NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach.
Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby:
Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy, poskytovanie záručného servisu.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
11.10.2023 08:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
11.10.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Adresa
Nemocničná 2
Bojnice
972 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Iveta Beslerová
ivetabeslerova@gmail.com
+421 905642149

Dokumenty