Stav: Ukončená

Serverový čas: 17.04.2024 01:57

Karta obstarávania #PTK 1
Využitie geotermálnej energie v Košickej kotline

Informácie

ID zákazky
45601
Názov predmetu
Využitie geotermálnej energie v Košickej kotline
Číslo spisu
PTK 1
Druh postupu
Prípravné trhové konzultácie
Typ šablóny
Prípravné trhové konzultácie
Druh obstarávania
Stavebné práce
Hlavný CPV
45232140-5 - Stavebné práce na hlavnom potrubí miestneho vykurovania
Doplňujúci CPV
44162000-3 - Potrubné rozvody/siete
45255400-3 - Montážne práce
45232142-9 - Stavebné práce na výmenníkových staniciach
45231112-3 - Inštalácia potrubného systému
45262680-1 - Zváranie
71000000-8 - Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
71300000-1 - Inžinierske služby
45112000-5 - Výkopové zemné práce a presun zemín
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Výstavba vyše 15 kilometrov teplovodu spájajúceho geotermálne vrty a MHTH závod tepláreň Košice a výstavba odovzdávacej stanice, kde sa geotermálna energia odovzdá prevádzkovému médiu, ktoré tepelnú energiu dopraví z geotermálneho strediska Svinica - Ďurkov do Košíc.

Termíny

Len komunikácia
22.09.2023 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
25.09.2023 09:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
MH Teplárenský holding, a.s.
Adresa
Turbínová 3
Bratislava
831 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Anton Zsigmondy
anton.zsigmondy@mhth.sk
+421 556192420

Dokumenty