Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.05.2024 08:16

Karta zákazky #SE-VO1-2023/004465
KC IV._ Terénny ručný počítač pre zber GIS dát

Táto zákazka je súčasťou DNS #SE-VO1-2022/002258 IKT zariadenia DNS

Informácie

ID zákazky
45701
Názov predmetu
KC IV._ Terénny ručný počítač pre zber GIS dát
Číslo spisu
SE-VO1-2023/004465
Číslo z vestníka VO
42967-MUT 210/2021
Číslo z vestníka EU
2021/S 176-456563
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
133 600,00 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
30213100-6 - Prenosné počítače
30213200-7 - Tabletový počítač
30236200-4 - Zariadenia na spracovanie údajov
30237270-2 - Puzdrá na prenosné počítače
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup terénnych ručných počítačov pre zber GIS dát s príslušenstvom pre potreby útvarov sekcie verejnej správy MV SR a to vrátane inštalácie operačného systému, dodania a vyloženia predmetu zákazky v mieste dodania.
Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch.

Predmet zákazky bude financovaný z Národného projektu „Podpora najexponovanejších odborov okresných úradov za účelom zefektívnenia poskytovaných proklientsky orientovaných služieb“ z operačného programu Efektívna verejná správa.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.10.2023 08:30:00
Plánované otváranie ponúk
12.10.2023 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Tomáš Rybárik
tomas.rybarik@minv.sk
+421 250944591

Dokumenty