Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 03.03.2024 17:26

Karta zákazky #SE-VO2-2023/004679
Plán obnovy 3_IKT špeciálna

Táto zákazka je súčasťou DNS #SE-VO1-2022/002258 IKT zariadenia DNS

Informácie

ID zákazky
45900
Názov predmetu
Plán obnovy 3_IKT špeciálna
Číslo spisu
SE-VO2-2023/004679
Číslo z vestníka VO
42967-MUT 210/2021
Číslo z vestníka EU
2021/S 176-456563
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
173 560,00 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
30213100-6 - Prenosné počítače
30213300-8 - Stolový počítač
33195100-4 - Monitory
30237200-1 - Príslušenstvo počítačov
48820000-2 - Servery
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zabezpečenie výpočtovej techniky pre útvary MV SR v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR bližšie definované v bode 11 a súvisiace služby.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.12.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
07.12.2023 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Martina Hlavová
martina.hlavova@minv.sk
+421 250944590

Dokumenty