Stav: Ukončená

Serverový čas: 15.06.2024 06:54

Karta obstarávania #6 – 3/2019/C
Komplexné technické a personálne zabezpečenie podujatia Revival fest 2019

Informácie

ID zákazky
4604
Názov predmetu
Komplexné technické a personálne zabezpečenie podujatia Revival fest 2019
Číslo spisu
6 – 3/2019/C
Druh postupu
Zákazka do 5 000 EUR
Typ šablóny
Zákazka do 5 000 EUR
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
3 067,00 EUR
Hlavný CPV
71356000-8 - Technické služby
Doplňujúci CPV
45255400-3 - Montážne práce
45111300-1 - Demontážne práce
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Ozvučenie 6-tich hudobných revivalových skupín + svetelná technika + dve malé pohyblivé pódia pod bicie, vrátane obsluhy, montáže, demontáže.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

V tomto prípade pôjde o vystavenie objednávky zo strany verejného obstarávateľa.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.08.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
K13 - Košické kultúrne centrá
Adresa
Kukučínova 2
Košice
040 01, Slovenská republika
Procesný garant
Soňa Marcinová
sona.marcinova@k13.sk
+421 905551899
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15128

Dokumenty