Stav: Ukončená

Serverový čas: 21.02.2020 03:53

Karta obstarávania #189/19
Realizace osazení a zprovoznění rozvaděče XIRIA 22kV ve vozovně Medlánky

Informácie

ID zákazky
4610
Názov predmetu
Realizace osazení a zprovoznění rozvaděče XIRIA 22kV ve vozovně Medlánky
Číslo spisu VO
189/19
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet obstarávania

Realizace osazení a zprovoznění rozvaděče XIRIA 22kV ve vozovně Medlánky

Stručný opis obstarávania

Předmětem této zakázky je osazení, zapojení a zprovoznění rozvaděče XIRIA 22kV ve vlastnictví zadavatele v rozsahu uvedeném v položkovém rozpočtu, jenž tvoří přílohu poptávkové dokumentace.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
23.08.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Lenka Mohelská
lmohelska@dpmb.cz
+420 543171511

Dokumenty