Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 11.12.2023 14:39

Karta obstarávania #46961
Stroj do prvovýroby

Informácie

ID zákazky
46961
Názov predmetu
Stroj do prvovýroby
Číslo spisu
46961
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
141 066,67 EUR
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je obstaranie strojov: ťahaný postrekovač

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.09.2023 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Poľnohospodárske družstvo Strekov
Adresa
Hlavná ul. 55/60
Strekov
94137, Slovenská republika
Procesný garant
Tomáš Kasnyik
pdstrekov@konfer.eu
+421 903251950

Dokumenty