Stav: Ukončená

Serverový čas: 13.04.2024 18:05

Karta zákazky #SE-VO1-2022/001815-024
Dataprojektory 03/23

Informácie

ID zákazky
47523
Názov predmetu
Dataprojektory 03/23
Číslo spisu
SE-VO1-2022/001815-024
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
20 455,77 EUR
Hlavný CPV
38652120-7 - Videoprojektory
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup dataprojektorov s príslušenstvom pre potreby útvarov MV SR a s tým súvisiace služby .

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.10.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Miroslava Mihaldová
miroslava.mihaldova@minv.sk
+421 250944542

Dokumenty