Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.02.2024 09:49

Karta DNS #SNM-GR-NDL-2023/68
DNS na dodávky elektrickej energie a zemného plynu na obdobie rokov 2024 až 2027

Informácie

ID zákazky
47777
Názov predmetu
DNS na dodávky elektrickej energie a zemného plynu na obdobie rokov 2024 až 2027
Číslo spisu
SNM-GR-NDL-2023/68
Číslo z vestníka VO
34175 - MUT
Číslo z vestníka EU
632736-2023
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Hlavný CPV
09310000-5 - Elektrická energia
Doplňujúci CPV
09123000-7 - Zemný plyn
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je združená dodávka elektrickej energie a plynu pre odberné miesta verejného obstarávateľa vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu v súlade s vyhláškou č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom a zabezpečenie distribúcie.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí o zaradenie
23.11.2023 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
23.11.2023 10:05:00
Lehota na predkladanie žiadostí
31.12.2027 00:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Slovenské národné múzeum
Adresa
Vajanského nábrežie 2
Bratislava
810 06, Slovenská republika
Procesný garant
Ferdinand Hubik, PhDr. Mária Kuklicová, MBA, odborný garant VO
ferdinand.hubik@snm.sk
+421 0220469168

Dokumenty

Dodávka elektrickej energie

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
09310000-5 - Elektrická energia

Dodávka zemného plynu

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
09123000-7 - Zemný plyn