Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.02.2024 09:16

Karta obstarávania #S/14242/OVO/2023
Pozáručný servis USG prístrojov značky Philips

Informácie

ID zákazky
47794
Názov predmetu
Pozáručný servis USG prístrojov značky Philips
Číslo spisu
S/14242/OVO/2023
Číslo z vestníka VO
Vestník č. 208/2023 zo dňa 25.10.2023 pod ozn. 34740 - MSS
Číslo z vestníka EU
205/2023 - 646501-2023 zo dňa 24.10.2023
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
306 448,89 EUR
Hlavný CPV
50400000-9 - Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
Doplňujúci CPV
50532000-3 - Opravy a údržba elektrických strojov, prístrojov a súvisiaceho vybavenia
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Vzhľadom na charakter, komplexnosť a neoddeliteľnosť predmetu zákazky, nie je možné zákazku rozdeliť na časti.
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Poskytovanie služieb pozáručnej servisnej starostlivosti USG prístrojov značky Philips vo vlastníctve verejného obstarávateľa (ďalej len „Systémy“), ktoré sú špecifikované v Prílohe č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.11.2023 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
23.11.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adresa
Ondavská 8
Košice
04011, Slovenská republika
Procesný garant
Magdaléna Suchá
msucha@vusch.sk
+421 557891626

Dokumenty