Stav: Zrušená

Serverový čas: 23.09.2023 06:59

Karta obstarávania #KE/NLZ-3/2020
Súbor IKT vybavenia pre projekty Zlepšenie technického vybavenia odborných učební 8 ZŠ, Košice

Informácie

ID zákazky
4804
Názov predmetu
Súbor IKT vybavenia pre projekty Zlepšenie technického vybavenia odborných učební 8 ZŠ, Košice
Číslo spisu
KE/NLZ-3/2020
Číslo z vestníka VO
26058 - MST
Číslo z vestníka EU
2020/S 137-336538
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
329 512,78 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
30213000-5 - Osobné počítače
30213100-6 - Prenosné počítače
30232100-5 - Tlačiarne a zapisovače
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie tovaru súboru informačných a komunikačných technológií - IKT vybavenia do odborných učební základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa:
Základná škola, Družicová 4, 040 12 Košice Mestská časť nad Jazerom, SLOVENSKO
Základná škola Jozefa Urbana, Jenisejská 22, 040 12 Košice Mestská časť nad Jazerom, SLOVENSKO
Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice Mestská časť Staré mesto, SLOVENSKO
Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice Mestská časť Dargovských hrdinov, SLOVENSKO
Základná škola, Požiarnická 3, 040 01 Košice Mestská časť Juh, SLOVENSKO
Základná škola, Polianska 1, 040 01 Košice Mestská časť Sever, SLOVENSKO
Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice Mestská časť Juh, SLOVENSKO
Základná škola, Bruselská 18, 040 13 Košice Mestská časť Ťahanovce, SLOVENSKO

A poskytnutie s tým súvisiacich služieb.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.09.2020 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
21.09.2020 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Marta kresáková
marta.kresakova@tatratender.sk
+421 918065968

Dokumenty