Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 22.02.2024 10:57

Karta obstarávania #40/2023/PPA-VO
Služby podpory, prevádzky a rozvoja informačného systému IS AGIS

Informácie

ID zákazky
48151
Názov predmetu
Služby podpory, prevádzky a rozvoja informačného systému IS AGIS
Číslo spisu
40/2023/PPA-VO
Číslo z vestníka EU
222/2023 - 13.11.2023,36499 - MSS
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
5 074 219,50 EUR
Hlavný CPV
72000000-5 - Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
Doplňujúci CPV
72265000-0 - Konfigurovanie softvéru
72266000-7 - Softvérové poradenstvo
72267000-4 - Služby na údržbu a opravu softvéru
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
zdôvodnenie je uvedené v prílohe č. 6 súťažných podkladov
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb podpory, prevádzky a rozvoj informačného agendového systému (AGIS), zabezpečenie opráv chýb a vývoj podľa požiadaviek Objednávateľa. Účelom je zabezpečenie vykonávania úkonov vo forme poskytovaných služieb smerujúcich k bezproblémovému užívaniu a rozvoju IS na základe požiadaviek objednávateľa.


Podrobný opis je uvedený v prílohe č. 1 A súťažných podkladov a zmluvných podmienkach uvedených v Prílohe č. 3 súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

PTK k predmetu zákazky zverejnené na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/442717?cHash=6ad10223890a16684e7d6ee7a1c6e4e3

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
02.02.2024 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
02.02.2024 10:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Pôdohospodárska platobná agentúra
Adresa
Hraničná 12
Bratislava
81526, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Anna Langšádlová
anna.langsadlova@apa.sk
+421 918612497

Dokumenty