Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 03.03.2024 16:43

Karta zákazky #SE-VO1-2022/002258-085
Plán obnovy 09_IKT_goAML

Táto zákazka je súčasťou DNS #SE-VO1-2022/002258 IKT zariadenia DNS

Informácie

ID zákazky
48300
Názov predmetu
Plán obnovy 09_IKT_goAML
Číslo spisu
SE-VO1-2022/002258-085
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
93 054,20 EUR
Hlavný CPV
30213100-6 - Prenosné počítače
Doplňujúci CPV
30213300-8 - Stolový počítač
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zabezpečenie výpočtovej techniky pre finančnú spravodajskú jednotku PPZ (FSJ) v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR.

Položka č. 1 – Stolný počítač 50 ks
Položka č. 2 – Monitor 24“ 50 ks
Položka č. 3 – Prenosný počítač 17“ – 1 10 ks
Položka č. 4 – Prenosný počítač 17“ – 2 12 ks

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.12.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
12.12.2023 10:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Alexander Starčevič
alexander.starcevic@minv.sk
+421 250944574

Dokumenty