Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 18.01.2020 19:12

Karta obstarávania #ID 700
Dodávka bicyklov, staníc/stojanov a príslušenstva pre zabezpečenie služby zdieľaných bicyklov na území mesta Lučenec

Informácie

ID zákazky
4846
Názov predmetu
Dodávka bicyklov, staníc/stojanov a príslušenstva pre zabezpečenie služby zdieľaných bicyklov na území mesta Lučenec
Číslo spisu VO
ID 700
Číslo z vestníka VO
WYT 23985 zo dňa 10.09.2019
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
184 865,69 EUR
Hlavný CPV
34430000-0 - Bicykle
Doplňujúci CPV
34432000-4 - Časti a príslušenstvo bicyklov
98000000-3 - Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a služby jednotlivcom
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie špeciálne upravených bicyklov a staníc/stojanov (vrátane všetkých súčastí, príslušenstva, softwaru, licencie a dopravy na miesto plnenia), ktoré budú slúžiť na poskytnutie služby zdieľaných bicyklov na území mesta Lučenec.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a v prílohách týchto súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.09.2019 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
30.09.2019 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
Adresa
Námestie SNP 14585/1 14585/1
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647

Dokumenty