Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.02.2024 09:24

Karta obstarávania #48863
Rozmetadlá priemyselných hnojív 2 ks

Informácie

ID zákazky
48863
Názov predmetu
Rozmetadlá priemyselných hnojív 2 ks
Číslo spisu
48863
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
58 830,00 EUR
Hlavný CPV
16141000-5 - Rozmetávače hnojív
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie 2 ks rozmetadiel priemyselných hnojív podľa technickej špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
28.11.2023 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Poľnohospodárske družstvo Senica
Adresa
Čáčovská cesta 5234/198
Senica
90501, Slovenská republika
Procesný garant
Peter Španka
peter.spanka@pdsenica.eu
+421 911921511

Dokumenty