Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.02.2024 12:50

Karta obstarávania #49005
Modernizácia výrobného procesu – PÁDÁR s.r.o.

Informácie

ID zákazky
49005
Názov predmetu
Modernizácia výrobného procesu – PÁDÁR s.r.o.
Číslo spisu
49005
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
130 236,67 EUR
Hlavný CPV
42213000-2 - Zariadenia používané pri výrobe alkoholických alebo ovocných nápojov
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je obstaranie technológií do vinárskeho podniku.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
22.11.2023 15:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
PÁDÁR s.r.o.
Adresa
č. 96
Padarovce
980 23, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Zsolt Simon
padarinfo@gmail.com
+421 905202996

Dokumenty