Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.02.2024 08:49

Karta obstarávania #ID 5956
Zabezpečenie dodávky potravín pre Domov MÁRIE – Banská Štiavnica

Informácie

ID zákazky
49075
Názov predmetu
Zabezpečenie dodávky potravín pre Domov MÁRIE – Banská Štiavnica
Číslo spisu
ID 5956
Číslo z vestníka VO
36164 - MST, 218/2023 zo dňa 8.11.2023
Číslo z vestníka EU
675777-2023 zo dňa 7.11.2023
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
275 783,66 EUR
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Doplňujúci CPV
03200000-3 - Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
15500000-3 - Mliečne výrobky
15110000-2 - Mäso
15100000-9 - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
15896000-5 - Hlboko zmrazené výrobky
03142500-3 - Vajcia
15850000-1 - Cestoviny
15511000-3 - Mlieko
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto. Zákazka je rozdelená na dvanásť samostatných častí:

1. Ovocie a zelenina

2. Chlieb a pečivo

3. Mlieko a mliečne výrobky

4. Bravčové mäso - čerstvé

5. Hovädzie mäso - čerstvé

6. Mäsové výrobky

7. Mrazené mäso

8. Mrazené ryby

9. Mrazené polotovary

10. Cestoviny

11. Trvanlivé potraviny

12. Vajcia

Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, viac častí alebo na celý predmet zákazky.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Prílohu "Špecifikácia položiek" do ponuky prosím nahrať vo formáte PDF, ale aj vo formáte XLS, teda excel.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.12.2023 09:30:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
07.12.2023 10:03:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Domov Márie (Banská Štiavnica)
Adresa
Špitálska 3
Banská Štiavnica
969 01, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Terézia Vašičková
terezia.vasickova@bbsk.sk
+421 948292783
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1563

Dokumenty

1. Ovocie a zelenina

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
38 984,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
03200000-3 - Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

2. Chlieb a pečivo

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
34 388,13 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

3. Mlieko a mliečne výrobky

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
49 002,71 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15500000-3 - Mliečne výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

4. Bravčové mäso - čerstvé

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
22 295,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15113000-3 - Bravčové mäso
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

5. Hovädzie mäso - čerstvé

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
10 692,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15111100-0 - Hovädzie mäso
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

6. Mäsové výrobky

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
24 275,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15100000-9 - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

7. Mrazené mäso

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
15 807,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15896000-5 - Hlboko zmrazené výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

8. Mrazené ryby

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 484,44 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15896000-5 - Hlboko zmrazené výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

9. Mrazené polotovary

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
9 065,51 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15896000-5 - Hlboko zmrazené výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

10. Cestoviny

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
6 023,86 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15850000-1 - Cestoviny
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

11. Trvanlivé potraviny

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
58 292,51 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

12. Vajcia

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
4 473,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
03142500-3 - Vajcia
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody