Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.02.2024 10:05

Karta zákazky #11/DNS/OVO/03/23/Ba-001
Potraviny : Vajcia

Táto zákazka je súčasťou DNS #11/DNS/OVO/03/23/Ba Potraviny

Informácie

ID zákazky
49164
Názov predmetu
Potraviny : Vajcia
Číslo spisu
11/DNS/OVO/03/23/Ba-001
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
21 600,00 EUR
Hlavný CPV
03142500-3 - Vajcia
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky sú Vajcia, vrátane dopravy na miesto určenia (ďalej aj len „predmet zákazky“). Kvalita tovaru musí zodpovedať príslušnej štátnej alebo vnútropodnikovej norme, tovar musí byť zdravotne a hygienicky nezávadný, v I. akostnej triede.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
24.11.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
24.11.2023 13:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica Martin
Adresa
Kollárova 2
Martin
03659, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Katarína Jesenská
katarina.jesenska@unm.sk
+421 434203312

Dokumenty